navigation

Amazon Lightsail Container - Chạy ứng dụng trên Lightsail Container

Tổng quan

Amazon Lightsail là cách dễ nhất để bắt đầu tiếp cận AWS. Lightsail cung cấp dịch vụ tính toán, lưu trữ và mạng với mức giá cố định thấp. Không dừng lại ở đó, các Lightsail instance của bạn có thể tận dụng sức mạnh của các dịch vụ còn lại mà AWS cung cấp.

Lightsail Container là gì Amazon Lightsail Containers cung cấp cho bạn khả năng chạy ứng dụng trên container với trải nghiệm cực kì đơn giản. Với Lightsail Containers, giờ đây bạn có thể triển khai các ứng dụng được container hóa lên đám mây bằng cách sử dụng các Docker image trực tiếp từ máy tính của bạn hoặc từ các ứng dụng trong hệ thống đăng ký công khai như DockerHub - chỉ với một vài cú nhấp chuột, thông qua một giao diện dễ sử dụng. Lightsail xử lý tất cả các vấn đề phức tạp về quản lý cơ sở hạ tầng và cho phép bạn tập trung vào mã ứng dụng của mình.

Lightsail

Nội dung

  1. Chuẩn bị
  2. Tạo container service
  3. Triển khai Public image
  4. Triển khai image của bạn
  5. Dọn dẹp tài nguyên